Lejebetingelser

Lejebetingelser


LEJEPERIODE, AFHENTNING & AFLEVERING

Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i lejekontrakten, er lejeperioden:


Hverdage: 3 dage (afhentning dagen før arrengement - aflevering dagen efter arrengement)

Weekend: 4 dage (afhentning fredag - aflevering mandag)


Afhentning og tilbagelevering sker fra udlejeres adresse i tidsrummet 09:00 og 13:00


Alt lejet returneres rengjort og forsvarligt pakket ned i samme emballage som ved modtagelse. (Undtaget produkter modtaget i stofemballage)


Ødelagte og manglende produkter afregnes efterfølgende uge.


Ved for sen tilbagelevering af det lejede, opkræves 10% af udlejningsprisen pr. påbegyndt time, samt et gebyr på 500,- kr.

UDLEJERS ANSVAR

Udlejer sikrer at alt det lejede er i god stand, optalt, ren- og klargjort, pakket forsvarligt og klar til afhentning.


LEJERS ANSVAR

Eventuelle reklamationer skal ske områende ved udpakning og inden ibrugtagning.


Det er lejers ansvar at returnere det lejede, inden for det aftalte tidsrum og i samme stand som modtagelse.


Ødelagte eller manglende varer skal betales efter gældende prisliste. Se venligst udleverede erstatningsprisliste.


Vær sikker på at pakke rigtigt ned, for at undgå skader under returfragt.

Alt service og øvrige varer inklusive emballage skal opbevares forsvarligt og tørt.

TRANSPORT & AFHENTNING

Det er lejers ansvar at afhente og tilbagelevere det lejede fra og til Moments Tableware ApS adresse.


Ansvaret for det lejede overgår til lejer efter udlevering, hvorfor Moments Tableware ApS ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader på det lejede, som måtte opstået under fragt. I sagens natur er det lejede skrøbeligt, kan det ikke transporteres i en trailer, da affjedringen på sådanne ikke er velegnede til den type vare

OMBOOKING, ANNULLERING ELLER ÆNDRING AF KUVERTER

Annullering eller ændringer til det lejede bedes foretages så tidligt som muligt, og kan ikke forventes imødekommet såfremt det sker senere end 1 måned inden lejetidspunktet.


Ved annullering refunderes depositum ikke. Ved annullering senere end 1 måned inden lejetidspunktet, skal hele lejesummen betales.


Der kan efter aftaleindgåelse højest foretages en reduktion af det reserverede på 10% kuvertantal. Ved merbestilling tager Moments Tableware ApS forbehold for udsolgte produkter.


Det anbefales på booking tidspunktet at tilkøbe et par ekstra kuverter i tilfælde af uheld ved jeres bord opdækning

BETALING OG DEPOSITUM

Der skal ved aftaleindgåelse betales et depositum. Depositum udgør 50% af den samlede aftalte lejekontraktssum. Depositum refunderes ikke.


Ved lejekontraktssum på eller under DKK 5.000,- betales hele lejen ved aftaleindgåelse.

Ved lejekontraktssum til en værdi over DKK 5.000,- kan lejer i stedet vælge at betale den resterende sum senest 1 måned inden lejetidspunktet.


Moments Tableware ApS udsteder ved aftaleindgåelse en faktura til lejer. Bookingen er først gældende når indbetalingen er modtaget af Moments Tableware ApS.

Modtages betalingen ikke annulleres lejekontrakten uden særligt varsel, og reservation bortfalder.