07-Moments-logo-transparent-tilskåret

LEJEBETINGELSER

LEJEPERIODE, AFHENTNING & AFLEVERING

Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i lejekontrakten er lejeperioden;

  • Hverdage: 3 dage (afhentning dagen før arrangement– aflevering dagen efter arrangement)
  • Weekend: 4 dage (afhentning fredag – aflevering mandag)


Afhentning og tilbagelevering sker fra udlejers adresse i tidsrummet mellem 09:00 og 13:00.


Alt lejet returneres rengjort og forsvarligt pakket ned i samme emballage som ved modtagelse. (Undtaget produkter modtaget i stof emballage)


Ødelagte og manglende produkter afregnes efterfølgende uge.


Ved for sen tilbagelevering af det lejede, opkræves 10% af udlejningsprisen pr. påbegyndt time, samt et gebyr på 500,- kr.

UDLEJERS ANSVAR

Udlejer sikrer at alt det lejede er i god stand, optalt, ren- og klargjort, pakket forsvarligt og klar til afhentning.LEJERS ANSVAR

Eventuelle reklamationer skal ske omgående ved udpakning og inden ibrugtagning.


Det er lejers ansvar at returnere det lejede, inden for det aftalte tidsrum og i samme stand som ved modtagelse.


Ødelagte eller manglende varer skal betales efter gældende prisliste. Se venligst udleverede erstatnings prisliste:


Vær sikker på at pakke rigtigt ned, for at undgå skader under returfragt.

Alt service og øvrige varer inklusive emballage skal opbevares forsvarligt og tørt.

BETALING & DEPOSITUM

Der skal ved aftaleindgåelse betales et depositum. Depositum udgør 50% af den samlede aftalte lejekontraktssum. Depositum refunderes ikke.


Ved lejekontraktssum på eller under DKK 5.000,- betales hele lejen ved aftaleindgåelse.

Ved lejekontraktssum til en værdi over DKK 5.000,- kan lejer i stedet vælge at betale den resterende sum senest 1 måned inden lejetidspunktet.


Moments Tableware ApS udsteder ved aftaleindgåelse en faktura til lejer. Bookingen er først gældende når indbetalingen er modtaget af Moments Tableware ApS.

Modtages betalingen ikke annulleres lejekontrakten uden særligt varsel, og reservation bortfalder.

OMBOOKING, ANNULLERING ELLER ÆNDRING AF KUVERTER

Annullering eller ændringer til det lejede bedes foretages så tidligt som muligt, og kan ikke forventes imødekommet såfremt det sker senere end 1 måned inden lejetidspunktet. 

Ved annullering refunderes depositum ikke. Ved annullering senere end 1 måned inden lejetidspunktet, skal hele lejesummen betales.


Der kan efter aftaleindgåelse højest foretages en reduktion af det reserverede på 10% kuvertantal.

Ved merbestilling tager Moments Tableware ApS forbehold for udsolgte produkter.


Det anbefales på booking tidspunktet at tilkøbe et par ekstra kuverter i tilfælde af uheld ved jeres bord opdækning.

TRANSPORT & AFHENTNING

Det er lejers ansvar at afhente og tilbagelevere det lejede fra og til Moments Tableware ApS adresse.


Ansvaret for det lejede overgår til lejer efter udlevering, hvorfor Moments Tableware ApS ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader på det lejede, som måtte opstået under fragt.

I sagens natur er det lejede skrøbeligt, kan det ikke transporteres i en trailer, da affjedringen på sådanne ikke er velegnede til den type vare.

RETURNERING

Ved returnering kontrollerer Moments Tableware ApS det lejede for skader, mangler samt korrekt rengøring

Eventuel afregning for mangler og/eller skader sker snares muligt og inden for en måned, ved fremsendelse af faktura.

LOVVALG & VÆRNETING

Moments Tableware ApS udlejning, rådgivning og andre ydelser samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Konflikter løses ved forhandling mellem parterne. Hvis konflikten ikke kan løses mindeligt, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved de danske domstole.

Sag skal anlægges ved Moments Tableware ApS hjemting.

Sag om betalingsmisligholdelse kan anlægges ved Moments Tableware ApS hjemting.

OPVASK & RENGØRING FØR TILBAGELEVERING

Alt returneres fri for mad, drikke - og stearin rester. Produkterne genvaskes altid af Moments Tableware ApS.


Tallerkner m guldkant (håndvask)

For at undgå slitage på guldkanter, vaskes tallerknerne i håndvasken med varmt vand, fri for madrester.


Porcelæn

Alt porcelæn uden guldkanter kan vaskes i opvaskemaskine.


Keramik

Alt keramik kan vaskes i opvaskemaskine.


Bestik

Kan vaskes op i opvaskemaskine, og skal efter vask altid tørres for at undgå irring.


Glas

Kan vaskes op i opvaskemaskine, og skal efter vask altid tørres for at undgå kalk på glassene.


Krystalglas (Frederik Bagger)

Vaskes op i håndvasken med varmt vand med undtagelse for at opvaskemaskinen har et glasprogram. Skal altid tørres for at undgå kalk på glassene.


Træprodukter

Alle træprodukter skal vaskes op i håndvasken med varmt vand og altid tørres.


Stager

Stearinrester fjernes med varmt vand, der må ikke anvendes skarpe genstande på stagerne.


Vaser

Vaskes op i håndvasken med varmt vand og tørres for at undgå kalk.

MOMENTS

53 64 44 68

CVR 40862250

ÅBNINGSTID LAGER

Mandag / Fredag : 10:00 - 13:00

ÅBNINGSTID SHOWROOM

Efter aftale

BESØG OS

TILMED DIG VORES NYHEDSBREV

Spurvevænget 14

4320, Lejre

SOCIALE MEDIER

* indicates required

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend